ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

PROMOTION

สิทธิประโชยน์เพื่อคุณ

Learn more

Health Programs

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

Learn more

Service Mind

บริการด้วยใจ

Learn more

Contact As

ขอรับข้อมูลการบริการได้ที่ 02-874-6766-70

Learn more

หน้าแรก | Home

[huge_it_slider id=”1″]

 

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการซึ่งมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล และการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการ และประชาชนทั่วไป เราพร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับวิชาชีพ และพร้อมให้บริการด้านสิทธิประกัน อาทิเช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า , สิทธิประกันสังคม , พรบ. และสิทธิประกันชีวิต โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 100 ราย มีห้องตรวจรักษาพร้อมให้บริการ แบ่งแยกเป็นสถาบันศูนย์ คลินิกทางการแพทย์ต่างๆ รวมไปถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา จึงทำให้โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่พร้อมเปิดรับ และดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทุกสิทธิ์ของการรักษาในย่านฝั่งธนบุรี

 

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Relation) มาเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษา เครื่องมือและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกพึงพอใจมากที่สุดทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า “จะได้รับการ บริการที่ดีที่สุด”

 

พันธกิจ MISSION

1. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล

ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการ

รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพของประชาชนและชุมชน

วิสัยทัศน์ VISION

  • เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
  • มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

 

S.M.A.R.T.

Service Mind      =   บริการด้วยใจ

Management      =   โปร่งใสบริหาร

Achievement      =   ทุกงานสำเร็จ

Responsibility    =   เสร็จด้วยรับผิดชอบ

Teamwork           =   ประกอบด้วยพลังทีม

ยามเจ็บไข้ ประทับใจที่สุขสวัสดิ์

bottom banner website